Odlomak

Jedna od primarnih karakteristika bankarskog poslovanja je kvalitet upravljanja poslovanjem banaka. Pošto je poslovanje banaka uvijek sadržavalo u manjoj ili većoj mjeri rizik, a sa porastom deregulacije tržišta i konkurencije u finansijskim uslugama, poslovanje banaka postaje sve više rizično, sigurnost postaje jedan od osnovnih principa poslovanja banke. Deregulacija finansijskih tržišta, globalizacija bankarskog poslovanja i sve oštrija konkurencija, doveli su do smanjenja profitne marže, odnosno do manjeg prostora za ostvarenje profita.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Makroekonomija Žarko Ristić
  • Školska godina: Žarko Ristić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI – Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari