Odlomak

Troškovi predstavljaju vrijednosni (novčani) izraz utrošenih elemenata proizvodnje (sredstava za rad, predmeta rada i radne snage) i poslovne izdatke koji su vezani za ostvarenje te proizvodnje. Utrošene elemente proizvodnje možemo posmatrati naturalno i vrijednosno. Utrošci su naturalni izraz utrošenih elemenata proizvodnje. Utrošci su količinska komponenta troškova. Kvantitativno posmatrano trošak je proizvod utrošaka i cijene po jedinici utroška.

T = U x Cu

Utrošci radne snage podrazumijevaju utrošenu energiju čovjeka pri obavljanju radnih zadataka u procesu reprodukcije. Nosioci utrošaka radne snage su proizvodi, odnosno usluge datog preduzeća. Utrošak radne snage vrši se na tehnološkim i netehnološkim radnim mjestima. Na netehnološkim radnim mjestima veza između utrošaka radne snage i proizvedenih učinaka je indirektna i to pomoću unapred utvrđenih ključeva za raspodelu utrošaka.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari