Odlomak

‘- UVOD –

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkimprocesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.
Neurologija i psihijatrija se delom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.
Svi pokreti tela nastaju kontrakcijom poprečno prugaste muskulature. Motorika služi održavanju i promeni položaja tela i pojedinih njegovih delova, posebno udova. Deo centralnog i perifernog živčanog sistema koji služi motorici naziva se motorički sistem.

Lečenje pojedinih neuroloških bolesti može biti vrlo “jednostavno”, dok drugih vrlo kompleksno – usmereno prevashodno ka uzroku, a potom i ka simptomu. Pri tome se upotrebljavaju različite formulacije lekova, operativno lečenje, fizikalne procedure, logopedski tretmani.
Etiologija je disciplina koja se bavi proučavanjem uzroka nekog rada, to je u našem slučaju uzroka neuroloških oboljenja. Brojni su uzroci koji mogu dovesti do neuroloških oboljenja.

1. NERVNI SISTEM
Nervni sistem je odgovoran za celokupnu motoriku, omogućuje komunikaciju sa spoljnim svetom za sopstvenu unutašnju sredinu, upravlja radom unutašnjih organa i žlezda za unutašnjim lučenjem. Čine za CNS, PNS i autonomnog nervnog sistema.
CNS – smešten je u koštanom oklopu i na taj način zaštićen od mehaničkih povreda, a čine ga mozak i kičmene moždine. Mozak je smešten u lobanjskoj šupljini (cavum cranio) koja je sa šatorom malog mozga (tentorium cerebelli) podeljena na prednju šupljinu u kojoj su smešteni prednji odnosno zadnji mozak. Mozak (Slika 1.)delimo na:
 prednji (prosencephalon) i
 zadnji (rhombencephalon).
Prednji mozak čine:
 veliki mozak (telencephalon),
 srednji mozak (mesencephalon) i
 međumozak (diencephalon).
Zadnji mozak čine:
 pons,
 medulla oblongata,
 cerebellum.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari