Odlomak

UVOD

Ulica je posledica porasta površine nekog mesta. Ona organizuje raspodelu zemljišta i stvara pojedine parcele. Ima izraženiji karakter korišćenja nego trg.Prateća arhitektonska kulisa primećuje se samo usput.Ulična postrojenja su zamišljena prema meri čoveka, konja, kočija. Ulica je nepogodna za kanalisanje motorizovanog saobraćaja, ali je uvek pogodna za kretanje i doživljaj ljudi. Ulica je jedan od najvažnijih elemenata svakog naselja. Ona nije samo linija koja spaja dve tačke, već objedinjuje čitav niz događaja. Ona zajedno sa drugim ulicama u naselju formira uličnu mrežu.

OSNOVNI ELEMENTI ULICE
U fizičkom smislu ulicu čine saobraćajne površine i delovi teritorija sa obe strane. To znači da se ulica sastoji od više elemenata, kolovoza, trotoara i parcela (objekata i dvorišta) uz saobraćajnu površinu. Izgledi ulice, koje čini niz pojedinačnih objekata, su najučljiviji element prepoznavanja te ulice. Bez fizičkog okvira ulica postaje put, odvajanjem ulice od fizičkog okvira nastaje saobraćajnica, a uništavanjem fizičkog okvira nestaje i ulica. Poprečni presek ulice je presek pomoću ravni koja je upravna na pravac pružanja ulice. On preseca sve elemente ulice, saobraćajne površine i parcele sa obe strane kolovoza, pa obuhvata i deo javne i deo privatne površine. Može biti promenljiv po dužini ulice. Poprečni profil ulice je deo poprečnog preseka koji obuhvata samo javni deo, saobraćajne površine i deo fizičkog okvira, fasade objekata koje formiraju ulicu. Podužni profil ulice je presek pomoću ravni koja je na sredini kolovoza, paralelna sa pravcem pružanja ulice. On može biti prav ili zakrivljen, ravan ili u nagibu. Preseci i profili ulice su pokazatelji različitih uslova, funkcionalnih, ekoloških ili uslova sagledavanja fizičkog okvira ulice.
Funkcije ulice su strukturna (saobraćajno i vizuelno razdvaja ili spaja različita područja grada, blokove i značajne tačke u naselju), komunikacijska (omogućava kretanje) i to je njen najznačajniji aspekt, socijalna (pruža mogućnost susretanja i komunikacije ljudi, razvijanja društvenog života i integracije stanovnika ), vizuelna (omogućava sagledavanje pojedinih delova naselja ), postizanje specifičnog identiteta (artraktivnost ulice, koja zavisi od sadržaja u objektima, arhitekture, popločavanja, ugodnosti kretanja, uslova bezbednosti, može da se nametne kao element prepoznavanja ne samo te ulice, već i čitavog naselja).
U zavisnosti od položaja ulice javljaju se i specifičnosti. Na primer ulica uz reku ima više magle, svežiji vazduh, za razliku od ulice u centru grada, bez zelenila, u kojoj je bar 3C viša temperatura nego uz reku. Krive ulice su interesantne, sa mnoštvom različitih doživljaja, promenljivim slikama, načinima sagledavanja, ali manje povoljne za funkcionisanje saobraćaja. Prave ulice su jednostavnije za odvijanje saobraćaja, ali mogu biti dosadne i manje interesantne. Ulica sa jedne strane doprinosi komunikaciji i boljem funkcionisanju naselja, a sa druge strane smanjuje bezbednost ljudi i dovodi do velikih ekoloških zagađenja. Zato se nameće pitanje da li je ulica prinuda ili izbor. Postoje istraživanja kojima je pokazano da Japanci provedu 9 godina svog života u saobraćaju. Prostorni elementi ulice su konstantni, ali procesi i uslovi, stilovi života se menjaju, pa i najbolje ulice vremenom postaju ograničavajući okviri života ili izvori nepovoljnih situacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Građena sredina PROF. DR ALEKSANDRA STUPAR
  • Školska godina: PROF. DR ALEKSANDRA STUPAR
  • Seminarski radovi, Skripte, Arhitektura
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Arhitektonski fakultet  

Više u Arhitektura

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari