Odlomak

Predmet Kultura poslovnog ponašanja se upravo bavi našim odnosom sa drugim ljudima. Područje našeg poslovnog odnosa sa drugim ljudima je područje poslovne etike, a poslovna etika čini suštinu poslovnog bontona. Ako etiku definišemo kao skup principa i normi ponašanja pojedinaca i grupa čije su konstituente neke opšteljudske (ali i poslovne!) vrednosti, npr. odgovornost, poštenje, lojalnost, poverenje i poštovanje, iskrenost,… onda vidimo da poslovni bonton nije ništa drugo do komercijalna primena prihvatljivog i poželjnog opšte ljudskog ponašanja. Zaista, svako pravilo u privatnom ponašanju ima svoj direktan ekvivalent u poslovnom ponašanju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 49 stranica
  • KULTURA POSLOVNOG PONAŠANJA /
  • Školska godina: /
  • Skripte, Psihologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari