Odlomak

 

UVOD

Masti su polučvrsti lekoviti preparati za spoljašnju upotrebu, namenjeni za lečenje kože, sluznice i rane. Sadrže lekovite ili zaštitne supstancijee rastvorene, suspendovane ili emulgovane u prikladnoj podlozi. Lekovite masti na običnoj temperaturi imaju polučvrstu konzistenciju, koja mora biti takva da se mogu lako razmazati na obolelo mesto u tankom sloju koje se može dugo zadržati na mestu aplikacije i omogućiti trajan kontakt leka s kožom. Naziv unguenta potiče od latinske reči ungere – što znači uribati.
Da se formuliše dobra lekovita mast potrebno je poznavati fizičko – hemijska svojstva i lekovite supstancije i podloge koja se smatra pogodnom za dati lek i temperatursku situaciju. Lekovita mast mora biti tako pripremljena da može razviti željeni terapeutski efekat i da su sve komponente međusobno kompatibilne, a gotova mast da je fizički i hemijski stabilna.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari