Odlomak

Uvod

Cilj pisanja ovog seminarskog rada jeste obrada teme iz nastavnog predmeta Istraživanje tržišta, „Marketing informacioni sistemi „ , kako bi stekli više znanja, informacija, o navedenome, te ispunjenje predistpitnih obaveza. Seminarski rad se sastoji iz 4 dijela. U prvom dijelu ću Vas upoznati sa samim elementima MIS, upoznati Vas sa pojmovima informacija, uspostavaljanje MIS, bitne karakteristike, kao i prednosti i nedostaci,koji su to inputi, koji procesi i na kraju koji su outputi ili rezultati koje nam donosi marketing informacioni sistem. Na samom kraju ću prikazati iz čega se sastoji MIS kao i njegovu integraciju.
Menadžeri iz područja marketinga, suočeni sa brzim promjenama na tržištu, moraju svakodnevno donositi određene odluke, pa zato trebaju kontinuiranu organizacionu informacionu podršku. Takvu podršku ne može im pružiti isključivo istraživanje marketinga i zbog toga se pojavila potreba za sistemskim pristupom, koja je ujedno uslovljena i slabostima koje su karakteristične za većinu privrednih subjekata. Te slabosti se mogu svesti na sljedeće: Donosioci odluka su prisiljeni da poduzimaju nesistematiziran „lov na informacije“ pri donošenju odluka. Posljedica nesistematićnosti je činjenica da se mnoge informacije gube unutar organizacione strukture. Takve informacije često nisu ni evidentirane u pisanoj formi. Informacije kasno stižu na mjesto donošenja odluka, pa su praktično bezvrijedne. Teško je ocijeniti stepen pouzdanosti informacija

 

 

 

Marketing menadžeri i informacije

Infromacije i znanje su nemerljiva snaga onoga koji njima raspolaže i ume da ih upotrebi na pravi način i u pravo vreme.Marketing menadzeri donose odluke na bazi informacija , a kvalitet odluka zavisi od kvaliteta informacija. Da bi priprepili i prilagodili marketing plan , menadzierma je potrebans istem za svakodnoevno prikupljanje informacija i kretanjjima i događajima u okruženju.Razumevanje trzista i konkurencije kriticno je za ostvarivanje marketin orijentacije preduzeca. Efektivne marketing strategije izgradjne su na dubokom razumevanju poslovnog okruzenja i specificnih karakteristika trzista a u tome veliku pomoc menadzerima pruzaju relevantne informacije. Dobra informaicja omogucuje marketing menadzerima da : ostvare konkurentsku prednost, smanje finanijski rizik i rizik imidza preduzeća , prate promene u okruzenju , dobijaju obavestanja o konkurencij.

Marketing menadžeri se razlikuju na koji način koriste raspoložive informacije.
Ukrštanjem dvije dimenzije –

1)potreba za infomraicjama
2)procenjvianje vrednosti informacija

Moguće je razlikovait 4 stila koje marketing menadzeirma koriste u rešavanju problema

 

 

 

Upravljanje tokovima informacija

Periodične informacije su one koje se daju u određenom vremenskom intervalu kontinuiranim ritmom. Marketing informacije uglavnom se odnose na obavještenja koja se selekcioniraju i sažimaju iz eksternih izvora. Zahtjevne informacije će menađeri dobiti samo u slučaju da ih posebno zahtjevaju.

 

 

 

Upravljačka orijentisanost informacionog sistema

Osnovni cilj kreiranja informacionog sistema u privrednom subjektu je poboljšanje kvaliteta odlučivanja na svim nivoima, tako da treba otpočeti sa istraživanjem potreba donosioca odluka za određenim vrstama informacija. Sagledavanje potreba za informacijama nije garancija da će informacioni sistem biti upravljački orijentisan.
Neophodno je da i najviši nivo rukovodilaca vode ovaj proces, jer u suprotnom će se desiti sljedeće: visok nivo mogućnosti kompjutera, nizak nivo znanja rukovodilaca o ovoj problematici, visoki troškovi u odnosu na efekte i informacioni sistem koji nije upravljački orijentisan.

 

 

Cilj i bitne karakteristike MIS-a

MIS je struktuiran, međusobno povezan kompleks. To je sistem koji je rezultat znanja i aktivnosti svih ljudi u preduzeću i koji proizilazi iz organizacione strukture kao posljedica usklađivanja svih tokova informacija u žečjenom pravcu, kavalitetu i kvantitetu.

Taj struktuirani, međusobno povezani kompleks sastoji se od ljudi, mašina i procedura. MIS je predviđen da generira jedan kontinuiran tok odgovarajućih informacija prikupljenih iz internih i externih izvora preduzeća Informacije se koriste kao baza za donošenje odluka u određenim oblastima upravljanja marketingom.

MIS je struktuiran, međusobno povezan kompleks ljudi, mašina i procedura, predviđen da generira jedan kontunuiran tok odgovarajućih informacija prikupljenih iz internih i eksternih izvora preduzeća za korištenje istih kao baze pri odlučivanju u određenim oblastima upravljanja marketinga

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari