Odlomak

Marketing u turizmu uvek se javlja kao zbir pojedinačnih marketinških aktivnosti, gde ih u trenutku tog zajedništva karakteriše objekat na koji je usmeren čitav marketinški napor, a to je kupac (turista). Razvoj turizma vezan je za određeni prostor, određenu prostornu celinu ili destinaciju koja doživljava razvoj turističkog prometa pre svega zbog činjenice što raspolaže određenim atraktivnostima koji motivišu turistička kretanja. Kako se takve prostorne jedinice na turističkom tržištu najčešće pojavljuju kao celovite tržišne jedinice, razumljivo je da se marketinške aktivnosti često koordiniraju i sprovode u interesu takvih tržišnih jedinica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese