Odlomak

Globalizacija svetske privrede; Međunarodna proizvodnja; Globalne organizacije kao nosioci internacionalnog poslovanja; Proces globalnog liderstva i menadžmenta; Ličnost globalnog lidera i menadžera I Naše organizacije u svetu globalizacije i međunarodnog investiranja. Globalno okruženje zahteva kreativne lidere koji upravljaju znanjem i informacijama, koji osiguravaju preduzetničku atmosferu i kreiraju organizacije bazirane na timskom radu. Velika prednost koju mogu imati globalne organizacije su efikasni globalni lideri i menadžeri. Uloga lidera i menanadžera je da u saradnji sa zaposlenima ostvare ciljeve globalne organizacije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 59 stranica
  • Međunarodna biznis administracija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari