Odlomak

Kad se govori o ovoj vrsti izvora radnog prava podrazumijevaju se konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada (MOR). Osim ovih međunarodnih izvora radnog prava postoje i drugi izvori radnog prava ovog porijekla:Ustav MOR-a, Filadelfijska deklaracija, Povelja Evropske zajednice (EU) o osnovnim socijalnim pravima itd.
ILO – Međunarodna organizacija rada
Međunarodna organizacija rada je osnovana 1919. godine sa ciljem zagovaranja socijalne pravde i međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava, bazirajući se na uvjerenju da se univerzalni i održivi mir može ostvariti samo ukoliko se temelji na socijalnoj pravdi. ILO je jedina UN-ova organizacija sa jedinstvenom tripartitnom strukturom koja okuplja vlade, poslodavce i sindikate iz 175 država članica. Bosna i Hercegovina je članica Međunarodne organizacije rada od 1993. godine.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Radno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari