Odlomak

MEĐUNARODNA POMORSKA ORGANIZACIJA – IMO
•Kada je prvi put predloženo osnivanje specijalizovane agencije pri Ujedinjenim nacijama koja bi se bavila pomorstvom, glavno pitanje je bilo uključenje međunarodne mašinerije kako bi se poboljšala sigurnost na moru.
•Zbog međunarodne prirode brodske industrije, davno je utvrđeno da bi djelovanja u cilju poboljšanja sigurnosti pomorskih operacija imala više uspjeha ako bi bila sprovedena na međunarodnom imala više uspjeha ako bi bila sprovedena na međunarodnom nivou nego ako bi pojedine države djelovale jednostrano i bez koordinacije sa drugim državama.
•Iako je već bio usvojen niz važnih međunarodnih sporazuma, mnoge države su vjerovale da postoji potreba za stalnim tijelom koje bi bilo u stanju da redovno koordinira i unapređuje dalje mjere.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 33 stranica
  • Poznavanje broda i plovidbe Prof. Dr. Oto Iker
  • Školska godina: Prof. Dr. Oto Iker
  • Skripte, Zaštita na radu
  • Crna Gora,  Bar,  MEDITERAN UNIVERZITET Fakultet za turizam MTS u Baru  

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari