Odlomak

MEĐUNARODNA MARKETING ISTRAŽIVANjA

Polazna tačka u globalnom informacionom sistemu jeste lista oblasti za koje su potrebne informacije. Rezultujući „podsetnik oblasti“  trebalo bi prilagođavati specifičnim potrebama i ciljevima kompanije. Domaća marketing istraživanja su usmerena na prikupljanje informacija radi usmeravanja marketing programa kompanija (npr. kakvu bi cenu trebalo odrediti, koje bi proizvode trebalo uvesti, koji je najefektivniji program promocije, i sl.). Međunarodni marketing istraživači nastoje da prikupe informacije koje će pomoći u donošenju istih odluka, ali za svako inostrano tržište (na kome nastupa kompanija).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 2 stranica
  • Međunarodni marketing prof. dr. Beba Rakić
  • Školska godina: prof. dr. Beba Rakić
  • Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Subotica,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese