Odlomak

SAŽETAK
Poznato je da se dva ili više materijala ponašaju različito i često mnogo efikasnije nego svaki materijal posebno, te koncept kompozitni materijala nudi koristan način razmišljanja o razvoju i primjeni materijala. Tek primjenom jedinstvenog i multidisciplinarnog pristupa materijalima možemo shvatiti pun značaj i ogroman potencijal kompozitnih materijala u svim granama
tehničkih nauka.
Sadašnji trend razvoja kompozita se odvija u smjeru mješanja sa keramičkim, metalnim i šupljim vlaknima, istovremeno kombinirajući kalupe koji su jači, čvršći i otporniji na visoke
temperature. Za različite potrebe privrede danas nailazimo na situaciji da je kombiniranje vlakana neophodno za dobivanje kompozita koji rade pod različitim opterećenjima i različitim uslovima koje bi jedan materijal teško podnio. U ovom je radu uz teoretske izvode dat i opis najvažnijih matematičkih formulacija i numeričkih pristupa korištenih u analizi laminata i polimera armirani vlaknima. Jasno je da se danas zbog ekonomskih razloga, uštede materijala, različitih uslova rada, kompoziti sve više koriste. I zbog toga je bitan postupak proračuna izdržljivosti kompozita i popuštanja kompozita sa nekom od datih metoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari