Odlomak

Svaka ćelija poseduje kako program nastanka, odnosno ćelijsku deobu, tako i program ćelijskog umiranja. U višećelijskim sisarskim organizmima, broj ćelija mora biti dobro regulisan, ne samo kontrolom ćelijskih deoba već i kontrolom ćelijske smrti.

Program ćelijske smrti pokreću signali iz unutrašnjosti i spoljašnjosti ćelije. Zapravo, tokom svog života ćelija neprekidno prati signale iz svoje unutrašnjosti, kao što su genetski i diferenciranjem zadata dužina života, ostarelost organela, oštećenost organela, a prati i signale iz svoje spoljašnjosti, kao što su okoloćelijska sredina, hranljivi molekuli, hormoni, citokini i donosi odluku o pokretanju programa smrti. (1)

Smrt ćelija može da nastane delovanjem patoloških činilaca, kao što su različiti fizički i hemijski agensi, mikroorganizmi, ili u situacijama nedostatka neophodnih životnih materija (npr. usled poremećaja dotoka krvi – ishemija), kada nastupi nepovratno oštećenje ćelije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Neurofarmakologija Prof. dr Bojana Petrović
  • Školska godina: Prof. dr Bojana Petrović
  • Seminarski radovi, Skripte, Farmacija, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari