Odlomak

Mehatronika u saobraćaju

ŠTA JE MEHATRONIKA?
Mehatronika je dostignuti nivo u evolucijskom procesu modernog inženjerskog projektovanja. Razvitak računara, mikrora čunara i informacionih tehnologija, učinili su da je mehatronika postala imperativ u drugoj polovini 20. veka.

DEFINICIJA MEHATRONIKE
MECHATRONICS MECHANICS – MEHANIKA/MAŠINSTVO
ELECTRONICS – ELEKTRONIKA
Izvor: Japanska firma
ASKAWA ELECTIC COMPANY
(1975. godine)Harashima, Tomizuka i Fukada:
“Mehatronika je sinergijska integracija mašinstva sa elektronikom i inteligentnim računarom u projektovanju i izradi industrijskih proizvoda i procesa”
Sinergija: Kombinacija delovanja nekoliko faktora veća je od sume pojedinačnog djelovanja svakog od njih

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese