Odlomak

Procesi globalizacije, stalne i intenzivne promene u okruženju, nameću nove i sve veće zahteve za prilagođavanjem zemalja koje teže da postanu deo svetskog tržišta. Promene na globalnom nivou direktno se reflektuju na prilike na finansijskom tržištu. Bez dobro organizovanog, institucionalno uređenog finansijskog tržišta ne može se
Finansijsko tržište je deo privrednog sistema koji omogućava uspostavljanje veza između subjekata sa viškom i subjekata sa manjkom finansijskih sredstava. Ono je bilo koje mesto gde dolazi do trgovanja, odnosno susretanja ponude i tražnje za različitim oblicima finansijskih sredstava ili aktive.
Razvijenost i efikasnost finansijskog tržišta omogućava da se uspostavi ravnoteža između štednje i investicija i da dođe do optimalne alokacije slobodnih finansijskih sredstava koja će dovesti do toga da fmansijskim sredstvima raspolažu oni koji su stanju da plate najvišu cenu i saglasno tome da ih najbolje upotrebe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Berzansko poslovanje i hartije od vredosti -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Priština,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari