Odlomak

UVOD

Sportsko rekreativno takmicenje može da bude bilo koji događaj, projekat ili atrakcija -privlačno zbivanje izvan svakodnevnog toka aktivnosti u sportskom objektu. Sva sportsko rekreativna takmičenja zahtevaju dobro planiranje i organizovanje. To znači da menadžer sportskog objekta u kojem se takmičenje organizuje mora da usmerava organizatore takmičenja prema osnovnim principima planiranja i organizovanja.

Organizovanje takmičenja obuhvata planiranje, uspostavljanje organizacione strukture i razvijanje radnih odnosa i metoda kojima se dostižu ciljevi. Organizaciona struktura obuhvata lance komandovanja, raspone kontrole i zasebne jedinice, timove ili radne grupe koje se bave različitim područjima rada. Struktura mora da obuhvati najširu lepezu poslova i zadataka u vezi sa takmičenjem. Svako važno sportsko tekmičenje mora da prati finansijski plan s tim što taj plan zavisi od vrste takmičenja i od postavljenih ciljeva. On zahteva odgovarajući personal. Neposrednom zbivanju takmičenja mora da prethodi detaljno planiranje. Detaljno planiranje ostvaruje se uz pomoć mrežnog planiranja, izradom dijagrama toka aktivnosti, kalendara, meta i datum.

Suština sportsko rekreativnog takmičenja i njegovog organizovanja predstavlja vrlo složen kompleks različitih dejstava, u kome učestvuju svi koji su bliski na bilo koji način sportu : od kompletne organizacione strukture subjekta događaja, do sportista, trenera, menadžera, sponzora, sredstva masovnog informisanja, neposrednih gledalaca i širokog sportskog auditorijuma.

Funkcije menadžmenta takmičenja proizilaze iz kontinuiranih aktivnosti koje izvršavaju menadžeri događaja. Funkcija menadžmenta takmičenja u širem smislu obuhvataju: odlučivanje, regulisanje, planiranje, kontrolisanje,organizovanje, vladanje, ostvarivanje ciljeva, rukovođenje, motivisanje i sprovođenje upravljanja ljudskim resursima i informaciona podrška menadžmentu takmičenja. A u užem smislu funkcija savremenog menadžmenta obuhvata četiri funkcije: planiranje, organizovanje, upravljanje i kontrola.

Funkcije i proces menadžmenta takmičenja: (planiranje, organizovanje,upravljanje,kontrola) i ( informacije, komunikacije, motivacija, koordinacija). Složena struktura funkcija menadžmenta takmičenja zahteva od menadžera takmičenja dobro poznavnje svake pojedinačno, kako bi postavljanje i realizacija događaja odgovarali definisanim ciljevima i očekivanim rezultatima događaja.

 

 

 

Specifičnosti menadžmenta sportsko rekreativnih takmičenja

Održavanje atraktivnih sportsko rekreativnih takmičenja zahteva sledeće bitne elemente:

 • sportskog objekta, odnosno uređenog mesta na kojem se održava sportsko taklmičenje;
 • vreme predviđenog za održavanje programa određenog sportskog takmičenja;
 • sportista, odnosno aktivnih učesnika sportsko rekreativnih takmičenja koji se takmiče za ostvarnje sportskog rezultata;
 • sportske opreme;
 • sportske publike;
 • prateći proizvodi i usluge, koji proširuju ponudu i prihode određenog sportskog takmičenja;

Osnovne funkcije u menadžmentu sportsko rekreativnih takmičenja su:

 • finansiranje sportskog događaja;
 • upravljanje rizikom održavanja sportskog događaja i osiguranje;
 • organizovanje sportskog takmičenja;
 • registacija učesnika;
 • marketing sportskog takmičenja.

Funkcije menadžmenta događaja proizilaze iz kontinuiranih aktivnosti kojeizvršavaju menadžeri takmičenja. Funkcija menadžmenta takmičenja u širem smislu obuhvataju:
odlučivanje, regulisanje, planiranje, kontrolisanje, organizovanje, vladanje, ostvarivanje ciljeva, rukovođenje, motivisanje i sprovođenje upravljanja ljudskim resursima i informaciona podrška menadžmentu takmičenja. A u užem smislu funkcija savremenog menadžmenta obuhvata četiri funkcije: planiranje, organizovanje, upravljanje i kontrola.

Funkcije i proces menadžmenta takmičenja: (planiranje, organizovanje,upravljanje,kontrola) i ( informacije,komunikacije, motivacija, koordinacija). Složena struktura funkcija menadžmenta takmičenja zahteva od menadžera događaja dobro poznavanje svake pojedinačno kako bi postavljenje i realizacija takmičenja odgovarali definisanim ciljevima i očekivanim rezultatima takmičenja.Osnovne funkcije menadžmenta sportskio rekreativnih takmičenja:

 • finansiranje takmičenja;
 • upravljanje rizikom održavanja sportskog događaja i osiguranje;
 • organizovanje sportskog takmičenja;
 • registracija učesnika;
 • upravljanje angažovanim posrednicima;
 • marketing sportskog događaja.

Finansiranje je od izuzetnog značaja u organizovanju sportskih takmičenja,budući da se oni u najvećoj meri oslanjaju na izvorne prihode. Problem zatvaranja finansijske konstrukcije sportsog događaja otežava činjenica da je teško potpuno precizno predvideti ukupne prihode, jer se ne zna tačan broj posetilaca, njihova potošnja na sportskom događaju, interesovanje potencijalnih sponzora i medija. Ono što je u finansiranju sportskog takmičenja poznato, odnosi se na planiranje svih pratećih troškova održavanja takmičenja. Upravljanje rizikom održavanja sportskog takmičenja i osiguranje predstavljaju drugu funkciju menadžmenta sportskih takmičenja.

Afirmisani i uspešni organizatori sportskih događaja preuzimaju sve neophodne radnje kako bi se se mogućnost povređivanja sportista, sportskih radnika i publike svela na minimum. Upravljanje rizicima održavanja sportskog događaja ogleda se u primeni adekvatnih metoda procene različitih opasnosti koje opterećuju održavanje sportskog takmičenja. Udanašnje vreme ova funkcija je posebno fokusirana na fizičko obezbeđenje učesnika.

Registracija učesnika predstavlja značajnu fukciju menadžmenta sportskog takmičenja, jer se njenom implementacijom ostvaruje kontakt između osoblja zaduženog za organizovanje sportskog takmičenja i učesnika, odnosno takmičara. Efikasna registracija ostavlja snažan prvi utisak na učesnike i značajno određujeprofesionalni karakter sportskog takmičenja. Organizatori koriste različite metode u registraciji učesnika, sa ciljem smanjenja potrebnog vremena i napora sportistima u zadovoljavanju formalnih uslova učestvovanja.
Pod marketingom sportskog događaja podrazumevaju se sve aktivnosti oblikovane za zadovoljavanje potreba i želja sportskih potrošača u procesu sportske razmene. Specifičnost ovog marketinga određena je osobenošću potreba koje sezadovoljavaju učešćem, odnosno praćenjem takmičenja.
 

 

Marketing funcija je neizostavna funkcija menadžmenta sportskog događaja.

Organizovanje lokalnih i regionalnih sportskih takmičenja ustaljenog ili povremenog kalendara održavanja ne predstavlja poseban probleme, tako da se njime u suštini bave menadžeri sportskog takmičenja, koji angažuju neophodan broj saradnika i izvršilaca. Sportski događaji manje fizičke veličine i obima ne zahtevaju dugo vreme pripreme, kao ni formalnu organizacionu strukturu, karakterističnu po različitim nivoima odgovornosti i definisanim tokovima informacija.

Organizovanje takmičenja obuhvata planiranje, uspostavljanje organizacione strukture i razvijanje radnih odnosa i metoda kojima se dostižu ciljevi. Organizaciona struktura obuhvata lance komandovanja, raspone kontrole i zasebne jedinice, timove ili radne grupe koje se bave različitim područjima rada. Struktura mora da obuhvatin ajširu lepezu poslova i zadataka u vezi sa događajem.

Važno je da se utanače određene j jasne uloge, odgovornosti, zadaci i datumi. Svako ko je uključen u oganizaciju takmičenja mora da zna kome odgovara, ko je za šta odgovoran, ko sa kim radi i šta je čija funkcija u organizaciji. Područje odgovornosti i zadaci koji treba da se izvrše treba da se svrstaju i kontrolišu u zasebnim jedinicama, povezanim koordinisanom mrežom upravljanja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari