Odlomak

Alternativna goriva su materijali koji imaju visoku kalorijsku vrednost, tako da mogu da se koriste, kao energenti umesto prirodnih fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas).
Od alternativnih goriva najviše se koriste poljoprivredna biomasa, drvo, piljevina pretvorena u brikete i palete, guma i biodizel, ali taj potencijal koji bi mogao doneti značajne ekonomske i ekološke koristi još nije dovoljno iskorišćen.

U našoj zemlji je procenjeno da je potencijal biomase od oko 2,4 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje, od čega oko milion tona drvne i 1,4 miliona tona poljoprivredne biomase. Neka industrijska postrojenja u našoj zemlji koriste sopstvenu biomasu, razna poljoprivredna gazdinstva, pilane i fabrike uglavnom koriste drvnu biomasu, neke uljare koriste ljuske suncokreta i silosni otpad kao alternativno gorivo za proizvodnju i zbog toga imaju velike uštede.
Neki otpadni materijal ne može se koristiti kao alternativno gorivo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari