Odlomak

SAŽETAK
U radu su ocjenjene i vrednovane tri varijante ureñaja za odstranjivanje perja, kako bi se naposljetku došlo do najpovoljnije varijante. Dan danas je postotak ljudi koji ručno odstranjuju perje još uvijek jako velik. Seminarskim radom treba prikazati varijante modela, te kako one skraćuju vrijeme obrade peradi. Postoje starije izvedbe ureñaja za odstranjivanje perja, ali im je stupanj automatizacije nizak. Uvoñenjem dodatnih elemenata na ureñaj (nož za odsijecanje i komadanje, lijevci, posuda za vodu, plamenik i sl.), taj se stupanj znatno povećao.
Takvi unaprijeñeni ureñaji za odstranjivanje perja pogodni su za uporabu u domaćinstvu, ali se mogu lako preoblikovat i za uporabu u većim postrojenjima.

 

 

UVOD
Polazište rada je mehanizirati postupak odstranjivanja perja. U većini domaćinstava ovaj se postupak još uvijek vrši ručno. Operaciju odstranjivanja perja je moguće mehanizirati na
način da se izradi ureñaj koji će vršiti navedenu operaciju. Time bi se smanjila upotreba ljudskog rada na najmanju moguću mjeru. U seminaru biti će razrañene tri varijante ureñaja za odstranjivanje perja. Svaka varijanta ima svoje karakteristike, ali imaju zajednički cilj da pojednostavne i ubrzaju što je moguće više odstranjivanje perja sa peradi.
Sve tri varijante će biti modelirane pomoću programa za 3D modeliranje SolidWorks 2009. Takoñer će se prikazati karakteristični dijelovi svake varijante. Na osnovu ocjenjivanja i vrednovanja, odabrat će se optimalna varijanta. Koja će se na kraju razraditi u njene sastavne dijelove TEORIJSKE OSNOVE ZNANOSTI O KONSTRUIRANJU

 

 

DEFINICIJA KONSTRUIRANJA
Postoje različite definicije koje opisuju što je to konstruiranje. Jedna od definicija kaže da je konstruiranje misaoni proces tijekom kojega se oblikuje ideja o tehničkom proizvodu za koji
se zatim izrañuje tehnička dokumentacija kako bi se moglo pristupiti proizvodnji i korištenju gotovog proizvoda [1]. Druga definicija ipak kaže da je to intelektualno nastojanje da se zadovolje odreñeni zahtjevi na najbolji mogući način. To je inženjerska aktivnost koja djeluje na gotovo svaku sferu ljudskog života, temelji se na otkrićima i zakonima znanosti i kreira uvjete za primjenu tih zakona na proizvodnju korisnih proizvoda [2].

 

 

ZAHTJEVI ZA KONSTRUIRANJE
Svaki element, sklop, stroj i sl. mora što je moguće više udovoljiti tehničkim zahtjevima kao i ekonomskim zahtjevima. U tehničke zahtjeve ubrajamo funkcionalnu i tehnološku
ispravnost.

a) Funkcionalna ispravnost: proizvod mora ispuniti funkciju za koju je namijenjen u odreñenom vijeku trajanja. Opterećenja (mehanička, toplinska, kemijska i ostala) ne smiju izazvati stanje koje može dovesti do neispravnog funkcioniranja [1].
b) Tehnološka ispravnost: tvorevine trebaju biti tako oblikovane da je omogućena jeftina i jednostavna izrada, obrada, montaža, skladištenje, transport i kontrola [1].

Zahtjevi ekonomičnosti nalažu što manje troškove. U te troškove ubrajamo konstruiranje, izradu, obradu, montažu, skladištenje, transport, kontrolu, eksploataciju i održavanje. Osim navedenih zahtjeva, proizvod mora ispuniti i odreñene zakonske i druge propise.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese