Odlomak

1.    UVOD
Stanje ekoloških uslova urbanih sredina postalo je svakodnevna tema kojom se bavi savremeni svet. Sve veća koncentracija stanovništva u gradovima i mestima sa razvijenim komunikacijama, razvoj i napredak tehnike i tehnologije, stalna težnja ljudi za brzim kretanjem, doveli su svetu u situaciju da se sukobljava sa sve ozbiljnijim problemima zagađenosti atmosfere prouzrokovane, između ostalog, i motornim vozilima.
Saobraćaj je bitan preduslov funkcionisanja ljudske zajednice uopšte. On svojim funkcionisanjem stvara uslove, utiče i izaziva niz pozitivnih neposrednih i posrednih efekata na privredu i društvo u celini. Međutim, isto tako, saobraćaj negativno utiče na životnu sredinu i stvara niz neželjenih i štetnih efekata.
Saobraćaj, kao posledica transporta ljudi i materijalnih dobara, postaje najsloženiji problem sa kojim se suočavaju savremeni gradovi. Od brojnih nepovoljnosti koje saobraćaj ima na životnu sredinu, najznačajniji su zagađivanje vazduha i saobraćajna buka.
Sve otežaniji uslovi odvijanja saobraćaja posledica su naglog povećanja broja vozila. Osnovni pokazatelji povećanja broja vozila u odnosu na broj stanovnika u gradu je stepen motorizacije koji sa vremenom sve više raste.
Stanje saobraćaja i ekoloških uslova u gradovima se neprekidno pogoršava. Izgradnja saobraćajnih površina ni približno ne prati porast broja motornih vozila.
Savremena saobraćajna politika je danas u svetu podređena novoj, iz ekologije proizašloj, ideji „održivog razvoja“, koja podrazumeva racionalno korišćenje svih prirodnih resursa na duži rok.

2.    MOTORNA VOZILA I ZAGAĐIVANJE VAZDUHA

Prirodni izvori zagađivanja atmosfere su: deflacija, požari, vulkani, kosmička prašina, okeani, mineralni i termalni izvori aerozagađenja i sl. Prirodni izvori vrše najveću emisiju toskičnih materija, dok je udeo saobraćaja u poređenju sa drugim izvorima najmanji.
Motori ugrađeni u vozilima, skoro isključivo pripadaju grupi motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji pri transformaciji hemijske energije u mehanički rad izbacuju u atmosferu produkte potpunog ili nepotpunog sagorevanja. Pored izduvne cevi na vozilu postoje i drugi izvori zagađenja, ali je ona ipak najznačajniji emiter i problemi vezani za nju su najkomplikovaniji i predstavljaju jedino pravo rešenje problema smanjivanja izduvnih gasova. Sastav gasova u produktima sagorevanja zavisi od više faktora od kojih su najznačajniji: način stvaranja mešavine goriva i vazduha, konstrukcioni parametri motora, tip i sastav goriva i sl.
Emisije iznad propisanih granica mogu biti prouzrokovane:

  •     neispravnošću ili dotrajalošću motora
  •     neispravnošću ili dotrajalošću jednog od elemenata sistema za paljenje ili napajanje motora gorivom
  •     neispravnim podešavanjem motora

Znatne količine šteštnih materijala ispuštaju i vozila sa neispravnim ili beu ikakvih zatvarača nalivaka za motorno ulje i benzin. Na ovakve nalivke izlaze znatne količine para ugljovodonika i drugi gasovi, koji ne samo da zagađuju okolinu, već predstavljaju i opasnost od izbijanja požara na vozilu.
Motori ugrađeni u vozila isključivo pripadaju grupi motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji izbacuju različite produkte sagorevanja.
Sa stanovišta štetnosti emisija treba istaći da motorna vozila najviše emituju ugljenmonoksid.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese