Odlomak

Frontalni, temporalni, parijetalni i okcipitalni režnjevi pokrivaju površinu mozga (vidi sliku br 1: Režnjevi mozga); insula se nalazi ispod Silvijeve pukotine. Limbički režanj (limbični sistem) je područje u obliku latiničnog slova c-(C) na najmedijalnijoj strani svake moždane hemisfere; to uključuje neke delove susednih režnjeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari