Odlomak

Paralelne arhitekture i programski modeli

Paralelne arhitekture blisko vezane sa programskim modelima

 • Divergente arhitekture u prošlosti

Konvencionalna arhitektura + arhitektura komunikacije

 1. Definicija kritičnih apstrakcija (HW/SW, sistem/korisnik)
 2. Organizaciona struktura koja ih implementira
 3. Kakva je performansa i cena?

Isti tehnološki i aplikacioni trendovi utiču na konvergenciju
Generalna struktura i fundamentalne karakteristike

 

Programski modeli

Skup programskih apstrakcija koje programeru omogućavaju da na uprošćen i transparentan način vidi SW i HW

 • Koooperacija i koordinacija delova programa koji se izvršavaju u paraleli
 • Specificira komunikacione i sinhronizacione operacije

Multiprogramiranje

 • nema komunikacije na nivou programa

Model zajedničke memorija (shared address space)

 • zajednički adresni prostor (multiprocesori)

Model prenosa poruka (message passing)

 • Usmereno slanje i primanje poruka (multiračunari)

Model paralelne obrade podataka (data parallel)

 • Koordinacija globalnih, paralelnih operacija nad podacima
 • Karakterističan za SIMD

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari