Odlomak

Evoluiranje pojma krivično delo kroz istoriju dovodilo je od konstantnog proširenja dijapazona načinjenih povreda aktuelnih zakona.
Pojedina krivična dela su gotovo iščezla iz sudnica, ali novo vreme elektronskih tehnologija nam donosi neka nova, ranije nepostojeća krivična dela, pa samim tim i češće dopunjavanje krivičnog zakonika.
Danas je sam pojam krivično delo veoma precizno definisan kao delo koje je kao takvo zakonom predviđeno, koje je protivpravno i koje je skrivljeno.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Krivično pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari