Odlomak

Norme naučnog istraživanja u medicini se predstavljaju široj naučnoj javnosti putem publikacija u naučnim i medicinskim časopisima, stručnim radovima, udžbenicima. Istraživački članak ima strogu organizaciju i strukturu.
Svaka nauka definiše se svojim predmetom, metodom i jezikom. Predmet nauke, u najopštijem smislu, jeste objektivna stvarnost, tj. cjelokupnost pojava, procesa i odnosa koji čine tu stvarnost.. Pod metodom se podrazumijeva dijalektičko jedinstvo logičkih načela i pravila, teorijskih saznanja o stvarnosti i praktičnih radnji i tehničkih sredstava koja se primjenjuju u istraživačkoj djelatnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari