Odlomak

Uvod
Društvo je danas puno nepovoljnih okolnosti po individualce koji ga čine. Takve okolnosti se nazivaju socijalnim rizicima, i variraju u odnosu na razvijenost ali i geografski položaj zemlje. Mnogo je ovakvih rizika, i ljudi se teško bore sa njima. Znamo da je u nekim zemljama svijeta siromaštvo na visokom stepenu i da čak i dalje raste, te je to jedan od najvećih socijalnih rizika današnjice.
Međutim, postoje i novi socijalni rizici koje ću nastojati predstaviti u ovom seminarskom radu kroz primjere Europske unije ali i Bosne i Hercegovine, te okolnih zemalja.
Nastojat ću objasniti nove socijalne rizike, te šta je ono što predstavlja najveći problem ljudima u društvenim zajednicama danas.

 

 

 

Pojam socijalnih rizika
Socijalne rizike možemo odrediti kao okolnosti koje su nepovoljne za društvo. Te okolnosti često otežavaju zadovoljavanje potreba članova društva i mogu dovesti do nepovoljnih posljedica koje se mogu odraziti na ličnost, porodicu, ali i zajednicu, te predstavljati prijetnje društvu.
Najčešće se pod socijalnim rizicima navode: siromaštvo, nezaposlenost, ovisnost, porodično nasilja, gospodarski kriminal i korupcija, spolna diskriminicija, invalidnosti, narušeno zdravlje, jednoroditeljstvo i nejednaka dostupnost zdravstvene zaštite.
Često se pod pojmom socijalnih rizika spominju i tzv. psihosocijalni rizici koji se odnose na bio-psiho-socijalna obilježja pojedinca, kao što su spol, slabije intelektualne ili tjelesne sposobnosti, hronične bolesti, asocijalnost i slično.
”U savremenoj konceptualizaciji pojma rizik mogu se naći sljedeća određenja rizika (Macgill i Siu, 2004.) : mogućnost gubitka, nepovoljni položaj, izloženost opasnosti, mogućnost negativnih posljedica nekog događaja ili aktivnosti, mogućnost nastanka nepoželjnih, negativnih posljedica za ljude i njihovo okruženje, mogućnost povezana s opasnosti, nešto o čemu se treba brinuti i nadati, prijetnja održivosti aktualnog načina života, način na koji društvo predočava budućnost, procjena očekivanih posljedica i njihove vjerojatnosti.”
Postoje određeni izrazi koji povezuju sva određenja pojma socijalni rizici. Uočljivo je da svi ti pojmovi stoje u nekom negativnom kontekstu te da predstavljaju nepovoljan ishod, nesigurnost ili nepovoljne okolnosti. Takvi izrazi su gubitak i prijetnja gubitkom, ugrožene potrebe, utjecaj vanjskih događaja itd. Naravno postoji i mogućnost da se desi povoljan ishod ili da se nepovoljni događaj ne dogodi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese