Odlomak

On mora imati dokazano djelovanje, odnosno u činkovitost. • U činkovitost se dokazuje putem klini čkih pokusa.Klinički pokusi su kontrolirane dvoslijepe studije sa najmanje dvije skupine: 1) Eksperimentalnom (kojoj se daje ispitivani lijek) 2) Kontrolnom (kojoj se daje placebo ili ništa) • Usporedbom rezultata među skupinama procjenjuje se da li je riječ o učinkovitoj tvari..

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 47 stranica
  • Oblikovanje lijekova Jasminka Sadadinovic
  • Školska godina: Jasminka Sadadinovic
  • Skripte, Farmacija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Farmaceutski fakultet  

Više u Farmacija

Više u Skripte

Komentari