Odlomak

Oblik vladavine je element oblika države i, s jedne strane, u užem smislu predstavlja organizaciju viših državnih organa vlasti, dok s druge strane, odnosno u širem smislu predstavlja način i interakcije svih organa vlasti države.
Vladavina se sastoji od:
1. pravnog položaja nosioca suverene vlasti (osoba ili skup osoba kome u državi pripada najveća pravna vlast);
2. pravnog položaja poglavara države (osoba ili skup osoba koja predstavlja državu ,,prema unutra” i ,,prema vani”).
Glavni oblici vladavine su monarhija i republika.
Monarhija je državno uređenje u kome državni poglavar, odnosno monarh na svoju funkciju dolazi nasleđem i po pravilu doživotno vrši svoju funkciju.
Republika je naziv za oblik vladavine, koji je suprotan monarhiji i u kojem je izabrana većina nosilac vlasti (demokratska republika), a poglavar države (šef države, predsednik republike) vršilac određenih funkcija bez ličnih privilegija, politički i pravno je odgovoran i najčešće biran na taj položaj. Ako je šef države u republici fizičko lice, tada on ima naziv predsednika republike. U novovekovnoj političkoj teoriji pod pojmom republika označava se, kako oblik vladavine, tako i način organizovanja vlasti

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Uvod u pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije   Beograd

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese