Odlomak

Obligaciono pravo je skup pravnih normi kojima se reguliše pravni odnos između određenih subjekata prava na osnovu kojeg, jedna strana – poverilac, ima pravo da zahteva od druge neko davanje, činjenje ili nečinjenje, a druga strana – dužnik ima obavezu da takav zahtev ispuni. U objektivnom smislu obligaciono pravo je skup pravnih normi sadržanih u zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje određeni pravni odnos u pogledu prometa vrednosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Obligaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari