Odlomak

Naučno-tehnička revolucija uslovila je krizu u sadržaju i metodama vaspitno-obrazovne delatnosti i time izazvala brojne promene u odnosima između nastavnika i učenika, škole i društva. Nijedno društvo u svetu, a i kod nas nije zadovoljno kvalitetom rada škole. Tradicionalni sistem nastave formalizuje i šablonizuje nastavni rad i nastavnik je kao radnik na traci i nema više funkciju vaspitanja. Cilj je da se doprinese poboljšanju nastave i da se individualizuje rad učenika.

Razvoj nauke, tehnike i tehnologije, posebno autormatizacije elektronike i kibrenetike, uslovljava nestabilnost profesije, nesigurnost ljudi koji se teže snalaze u društvu naglih promena, frustracije i konfuzije u životu pojedinaca, a škola nije sposobna da razvije kod svih mladih ljudi one kvalitete ličnosti (fleksibilnost, originalnost, inventivnost) koji će joj omogućiti da se na konstruktivan način suočava sa životnim problemima, prati, usmerava i podvrgava svojim ljudskim potrebama naučna i tehnička dostignuća, društvene tokove i društvene institucije.

U poslednjih nekoliko godina razvoj nauke i tehnike se unapređuje na sve veći nivo. U našoj zemlji se sve više koristi novi sistem učenja u nastavi putem obrazovnih računarskih softvera. Obrazovni softver predstavlja kompjuterski program specijalno namenjen sadržaju nastave. On je projektovan u cilju poboljšavanja nastave i razvijanju individualnosti učenja.
Pod pojmom obrazovni softveri podrazumevaju se kompjuterski programi koji se koriste u cilju poboljšavanja sadržaja nastave, a imaju prednost u usmeravanju učenika na individualno učenje. „Obrazovni softveri predstavljaju programe koji su namenjeni za samostalno oblikovanje obrazovnih sadržaja, koje treba savladati – alati za obradu teksta, formiranje baza podataka, razna izračunavanja, grafike.“
Razvoj obrazovnog softvera ima dugu istoriju. Smatra se da podaci o obrazovnim softverima počinju da se pojavljuju tek u kasnim 50-im godinama, kada su matematičari i logičari smatrali da mogu da stvore kompjuter koji može da „misli“.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari