Odlomak

 

1. Uvod

Mediji igraju važnu ulogu u formiranju javnog mnjenja te upravo zbog toga čine privlačnu platformu za stručnjake za odnose s javnošću jer putem medija mogu informirati poslovne partnere, klijente ili glasače te tako pridonose stvaranju imidža klijenta u javnosti. Postoji veliki broj alata koje PR-ovci koriste prilikom komuniciranja sa medijima pa tako među njima nalazimo i saopstenja za javnost (objave za medije), vesti, izjave, konferencije za novinare, brifinzi s novinarima, događaji, advertorijali i slično. Bitan alat za učinkovite odnose s medijima je kvalitetna novinska lista, koja sadrži imena i kontakte novinara koji prate određena područja. Uz to važno je imati i pripremljenu mapu za novinare sa svim potrebnim podacima vezanim uz klijenta kojeg zastupate. U odnosima s medijima zadužen je PR organizacije koji profesionalno komunicira s novinarima i urednicima.

 

Kako bi firma uspešno poslovala neophodno je da u svom timu ima uspešnog i sposobnog PR menadžera. U suprotnom, gubi kontrolu nad informacijama koje, u današnje vreme digitalne ekonomije, neverovatnom brzinom prolaze kroz raznolike kanale komunikacije, i nema mogućnost da utiče na predstavu, odnosno imidž koji mediji i ciljne javnosti stvaraju o njoj.
Cilj menadžera za odnose s javnošću je da uspostavi kanale komunikacije sa ciljnim javnostima kompanije kako bi postigao međusobno razumevanje, povoljno mišljenje o organizaciji, procenio stavove javnog mnjenja i uskladio politiku organizacije sa javnim mišljenjem i interesom i ciljevima kompanije. Kroz mnoštvo aktivnosti, on stvara i održava reputaciju firme.

2.Pojam odnosa sa javnošću
Odnosi sa medijima su uži pojam od odnosa sa javnošću.
Odnose sa javnošću mogli bi definisati kao upravljanje komunikacijama i odnosima radi izgradnje ugleda firme i medjusobnog razumevanja izmedju firme i njene javnosti.
Odnosi s javnošću su delatnost koja je usmerena na više pravaca: razvija se poseban način ophođenja, komuniciranja i kontaktiranja sa kupcima, poslovnim partnerima, kao i poseban odnos ophođenja među zaposlenima unutar jedne organizacije. Odnosi s javnošću su posebna vrsta poslovnih aktivnosti, koji se preduzimaju radi planiranog i smišljenog komuniciranja, uspostavljanja i održavanja odnosa sa okolinom, sa ciljem da se stvori prostor za pozitivan publicitet organizacije, kao i istupanja protiv glasina i priča koje se povremeno javljaju. Odnosi s javnošću obuhvataju poseban oblik konteksta i odnosa prema dobavljačima, konkurentima, finansijskim institucijama, javnim službama, medijima .U poslednje vrijeme velika pažnja poklanja se medijima kao posebnom dijelu odnosa s javnošću. Mediji predstavljaju kanal komuniciranja između organizacije i njenih ciljnih grupa.

Možemo zaključiti da odnosi s javnošću podrazumevaju i uključuju:
– marketing,
– lobiranje,
– pripremu komunikacijskih projekata,
– interno komuniciranje,
– krizno komuniciranje ,
– uredničke zadatke,
– istraživanje javnog mnjenja (u saradnji sa agencijama za istraživanje tržišta).
publicitet,
– oglašavanje,
-odnose sa medijima,
3. Izbor vrste medija
Mediji ekonomske propagande predstavljaju sredstva ili kanale za prenos propagandne poruke prema odgovarajućem auditorijumu.
Za izbor najpogodnije vrste medija može biti korišćeno pet kriterijuma: doprinos ostvarivanju komunikacionih ciljeva, veličina budžeta ekonomske propagande, trošak po potencijalnom primaocu poruke, aktivnost konkurenata i vidjenja prodavaca u maloprodaji.
Ključno pitanje je da li mediji omogućuje ostvarivanje komunikacionih ciljeva? Svaki mediji poseduje odredjene prednosti i nedostatke.
Televizija ima sposobnost kombinovanja boje pokreta i zvuka i zato je pogodnija za kreiranje imidža marke. Ekonomska propaganda može biti ponavljana u kratkim vremenskim razmacima. Medjutim ona je prolazni medij jer potrošač ne može ponovo videti emitovanu poruku (za razliku od štampe).
Štampa omogućava prezentiranje faktičkih informacija koje čitaoci mogu apsorbovati dugo koliko žele. Ona ima mogućnost ponovnog vidjenja poruke i provere propagandne poruke nakon odredjenog vremenskog perioda. Njena glavna ograničenja odnose se na nedostatak pokreta i zvuka (za razliku od televizije).
Posteri predstavljaju jednostavan kreativan rad koji omogućava ljudima (na primer vozačima) da samo u jednom pogledu vide propagandnu poruku. Posteri predstavljaju podršku propagandnoj kampanji u drugim medijima (najčešće na televiziji i u štampi). Oni su pogodni za propagandne poruke čiji je cilj podsećanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese