Odlomak

UVOD

Osnovni zadatak ERP sistema bi trebao biti u funkciji
uspostave regulacijskog kruga: planiranje – praćenje –
poređenje – alarm. Obzirom da je, u nazivu ERP, druga
ključna riječ planiranje resursa, pri tome dakle ne samo
finansijskih resursa, nego ljudi, materijala, mašina,
koordinacije vremena; i sve u skladu sa terminom Enterprise
tj. planiranje resursa na nivou firme, što opet znači da je
potrebno obuhvatiti sva odjeljenja firme, a ne samo
računovodstvo. Olakšanje rada zaposlenih ovdje ima samo
sekundarnu važnost.
Svaki ERP sistem zahtjeva priličnu količinu prilagođavanja
korisniku. Samim time se postavlja pitanje zašto taj softver
ne bi bio open source ?! Jer, ko god želi implementaciju ERP
rješenja mora konsultovati nekog dobavljača servisa kako bi
dobio potpuno prilagođen sistem koji odgovara njegovom
poslovanju i naravno podršku za taj sistem. Kao nedostatak
ERP sistema navedeno je da se stvara zavisni odnos
preduzeća koje uvodi ERP sistem o dobavljaču , koji vrši
pritisak da se stalno kupuju nove, više verzije jer u protivnom
prestaje podrška za kupljenu verziju. Situacija se, na
zadovoljavajući način, može rješiti upravo korištenjem ERP
rješenja otvorenog koda, a pri tome je sigurno

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari