Odlomak

‘-Osteologija je deo anatomije koji proucava kostani sistem.Taj sistem se sastoji iz 206 kostiju.II – Skelet coveka

II-1 Podela skeleta

-Deli se na:

1)skeleton axiale-osovinski

2)skeleton appendiculare-pridruzeni

  • Aksijalni skelet

-Cine ga:

1)cranium-lobanja

2)columna vertebralis-kicmeni stub

3)sternum-grudna kost

4)costae-rebra

-U ovom skeletu ima 80 kostiju:23 u lobanji,3 slusne koscice,26 prsljena,12 pari rebara I sternum.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari