Odlomak

Ljudsko oko predstavlja jedan od najvažnijih ljudskih organa, zbog toga je
od velike važnosti što preciznije poznavanje njegove unutrašnjosti i
spoljašnjosti. Još u najranijoj istoriji očima i njihovom poznavanju je
pridavana velika pažnja. Na primer, prva operacija katarakte1
, reklinacija,
prvi put je izvedena pre gotovo 2600 godina u Indiji.
Ljudsko oko je pored same medicine bilo predmet istraživanja još jedne nauke,
fizike. Najveći broj prvih saznanja o oku pronalazimo upravo u zapisima
slavnih fizičara. Leonardo Da Vinči je u 15. veku objasnio da oko funkcioniše
na principu tamne komore, Kepler 1604. godine tumači optičke zakone
refrakcije oka. Takođe, treba istaći i nemačkog fizičara Helmholca koji je
1851. godine izumeo oftalmoskop. Naglim razvojem fizike, a samim tim i
tehnologije u prethodnih 100 godina drastično se povećao i broj informacija
koje možemo saznati o organu čula vida. U savremeno doba raznim uređajima
moguće je odrediti precizno dioptriju oka, moguće je posmatrati očno dno, očno
sočivo… Moguće je čak dobiti i trodimenzionalne slike različitih očnih
struktura.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese