Odlomak

Optički čitač obeleženih obrazaca
Sadržaj – Cilj ovog seminarskog rada je da se opiše optički čitač obeleženih obrazaca (OMR) , njegovo fukcionisanje kao i primeri za ove čitače.
Ključne reči – Optički čitač, OMR softver…

 

 

 

1. UVOD
U slučajevima kada je trošak pretvaranja podataka iz izvornog dokumenta u oblik prikladan za ulaz u računar velik, primenjuje se optički čitač znakova. On čita upisane obeležene znakove. Ovako se najčešće obrađuju rezultati raznih testova. Odgovori na postavljena pitanja se obeležavaju. Dokument se skenira i identifikuje lokacija obeleženih znakova. Brzina čitanja zavisi o vrsti i veličini dokumenta, kao i o broju znakova koje treba pročitati, a prednost je u manjoj pripremi obrazaca za čitanje.
Čitač obeleženih znakova poseduje fotoćeliju koja usmerava impuls prema obeleženom mestu, koje ima određeno značenje. Brzina čitanja iznosi oko 200 obrazaca u minuti. Omogućuje čitanje i rukom pisanih znakova, pisanih po određenim pravilima. Prikaz slova, pisanih za optički čitač znakova omogućuje OCR softver (Optical Character Recognation). Optički čitači mogu raditi kao off-line i on line ulazne jedinice, kada se unos obavlja na magnetsku traku. Ovakvi uređaji čitaju alfanumeričke znakove štampane pisaćom mašinom, te brojeve pisane rukom po određenim pravilima za pisanje brojeva. Pročitani znakovi se upoređuju s postojećim znakovima u memoriji čitača, i ako ih čitač nađe, obavlja se čitanje i unos podataka.
2. Čitač obeleženih obrazaca (OMR)
OMR (Optical Mark Recognition) algoritmi su algoritmi za prepoznavanje markera. Pod markerom se podrazumeva popunjen, prekrižen ili štikliran kružić, kvadratić ili neka druga unapred definisana oblast na dokumentu u papirnoj formi. Svaka od tih predefinisanih oblasti na formi ima neko svoje značenje, a prisustvo ili odsustvo markera znači afirmaciju ili negaciju tog značenja. OMR algoritam detektuje prisustvo ili odsustvo markera i informaciju o tome konvertuje u neki interni podatak koji se koristi u daljoj obradi. Oblasti na kojima se marker može pojaviti mogu imati različitu logiku:
•    jedna samostalna oblast,
•    više oblasti – moguće je markirati samo jednu oblast (izbor jedne od vise mogućnosti),
•    više oblasti – nema restrikcija na markaciju oblasti (izbor više mogućnosti).

Postoje dve osnovne realizacije OMR algoritama:
•    softverska rešenja, vrši se analiza digitalizovanih slika dokumenata,
•    hardverska rešenja, tokom skeniranja dokumenata vrši se analiza dokumenata I ekstrakcija podataka, za razliku od prethodnog ne vrši se memorisanje skeniranih slika dokumenata.
Dokument na kom se OMR algoritam primenjuje mora imati unapred definisanu formu u terminima pozicije oblasti za markiranje. Postoje pristupi koji se ne oslanjaju na topološke karakteristike, već se oblasti markiranja identifikuju prepoznavanjem oblika. Ovi pristupi su manje efikasni i zahtevniji u kavalitetu skeniranja. Forma dokumenta mora biti koncipirana tako da osoba koja popunjava dokument može lako pratiti instrukcije za popunjavanje dokumenta. Sadržaj popunjenog dokumenta mora biti tačan i čitak. Na ovaj način se smanjuje nivo mogućih grešaka. OMR algoritam se koristi svugde gde postoji potreba za ekstrakcijom podataka sa dokumenta u papirnoj formi, pri čemu osoba koja popunjava dokument bira markiranjem između ponuđenih vrednosti podataka. OMR algoritmi se koriste za ekstrakciju podataka sa raznih anketnih listića, testova sa ponuđenim odgovorima, glasačkih listića, prepoznavanje markiranih brojeva na lutrijskim listićima…OMR algoritmi automatizuju ekstrakciju odgovora sa papirnatih dokumenta i transforimišu te podatke u elektronske. Zbog velike primene i činjenice da problem nije u potpunosti rešen, tj. ne postoji jedno opšte rešenje, ova oblast je izrazito komercijalna. Primenjeni OMR algoritmi su deo strogo čuvanih korporativnih tajni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari