Odlomak

Organizacija predstavlja jednu od najstarijih i u isto vreme, najvažnijih tvorevina čoveka.Veći deo života čovek provede u nekoj organizaciji- bilo to da je u pitanju obdanište, škola, fakultet, preduzeće, sportsko društvo, vojska, muzička trupa…Čovek jednostavno ne može bez organizacije.Sve organizacije, formalne i neformalne, drže na okupu ljude radi ostvarenja zajedničkih ciljeva.Svrha i ciljevi organizacija mogu biti različiti, ali bez svrhe i ciljeva nijedna organizacija ne bi imala razlog za postojanje.
U današnje vreme, vreme modernog biznisa, modernog načina poslovanja i globalne trgovine, kada se ceo svet može smestiti u jedno „globalno selo“sve ređe možemo videti organizacije zasnovane na starinskim metodama poslovanja.Jer, kako vreme odmiče, ono sa sobom nosi i izvesne promene koje moramo slediti da bi opstali u tom svetu modernog poslovanja.
Rezultat organizovanja je organizaciona struktura.Svrha organizacione strukture je ostvarivanje ciljeva preduzeća.Organizaciona struktura treba da omogući preduzeću da brzo odgovori na šanse i pretnje koje donosi okruženje i ona predstavlja značajan faktor konkurenske prednosti preduzeća i njegove strateške pozicije.U procesu organizovanja formiraju se parametri strukture preduzeća: podela rada, distribucija autoriteta, grupisanje jedinica, koordinacija i formalizacija.Oni određuju oblik i osobine organizacione strukture preduzeća. Organizaciona struktura preduzeća može se definisati kao sistem veza i odnosa između elemenata u organizaciji preduzeća koji se projektuju za relativno duze vreme, i koji se formalno sankcionišu aktima preduzeća (statuti, odluke, šeme i sl.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Organizacija preduzeća -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese