Odlomak

Uvod
Ovu e-knjigu (možda je više e-priručnik) inicirala je potreba materijala o Blogovima za kreiranje lekcija na vežbama iz predmeta Internet marketing, smerova E-poslovanje (www.eposlovanje.org), u Beogradu i Valjevu (Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda i Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Valjeva – bivše VETŠ i VEŠ), kao i vežbe na predmetu E-poslovanje na Master studijama – FTN, Novi Sad.

Ispostavilo se da na srpskom jeziku trenutno ima veoma malo tekstova koji na sistemski način objašnjavaju osnove kreiranja i vođenja Blogova, i koji su namenjeni populaciji koja se do sada nije sretala sa ovim fenomenom. U Srbiji (ali i u okruženju) u poslednjih nekoliko godina aktuelna je tendencija korišćenja Interneta od strane osoba koje su dominantno na osnovu svog skromnog iskustva stekle neku predstavu o tome šta je Internet (odlazak na određeni broj sajtova, korišćenje servisa tipa Chat ili Skype, kao i skidanje e-mail poruka).
Praksa je pokazala da ovakav tip korišćenja Interneta ne donosi široj populaciji kvalitetno shvatanje o mogućnostima poslovne i promotivne funkcije Interneta. Sa druge strane, razvoj Internet tehnologija u poslednje tri godine omogućuje na jednostavan i veoma pristupačan (jeftin) način prihvatanja (usvajanja znanja) trenutno aktuelnih trendova aktivnijeg korišćenja Interneta, uključujući poslovnu i promotivnu svrhu, od kojih je najuočljiviji trend kreiranja i vođenja Blogova.

Cilj ove e-knjige je da se na pristupačan način objasni fenomen Bloga i pojava koje okružuju ovaj fenomen, kao i da se kroz upotrebu Bloga na kvalitetan način prikaže praktična i dinamičnija primena Interneta u poslovne i promotivne svrhe (što ne isključuje i primenu u lične svrhe). Kao što se u tekstu može videti, termin “Blog” napisan je velikim slovom zbog isticanja značaja ovog fenomena (iako je leksički diskutabilno da li je takvo isticanje ispravno).  Ova e-knjiga ne ulazi u tehničke aspekte kreiranja Blogova (ne objašnjavaju se posebno načini kreiranja Blogova na svim navedenim Blog servisima), sem objašnjenja koja omogućuju korišćenje besplatnih alata za statističko praćenje aktivnosti i popularnosti Bloga. Takođe, u ovoj e-knjizi obrađene su osnove kreiranja Blogova na besplatnim blog servisima (kao što su Blog.rs, Blogoye.org, MojBlog.rs, itd.), dok se objašnjenja za kreiranje sopstvenih nezavisnih blogova pored kratkog poglavlja u ovoj knjizi, mogu pronaći u besplatnoj e-knjizi na srpskom jeziku BlogSessions, Predraga Pušelje (www.blogowski.eu). Na Blogu
www.draganvaragic.com/weblog/ može se pronaći posebna kategorija o blogu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese