Odlomak

EPIDEMIOLOGIJA
 • Značaj parazita u nastajanju epifitocije bolesti
 • Značaj inokuluma
 • Tipovi inokuluma
 • Sposobnost za obrazovanje velike količine inokuluma
 • Količina obrazovanih spora italnost inokuluma
 • Načini oslobañanja spora
 • Širenje parazita u prirodi
 • Anemohorno širenje
 • Hidrohorno širenje

OTPORNOST BILJAKA PREMA BOLESTIMA

 • Značaj gajenja otpornih sorata
 • Priroda otpornosti
 • Pseudorezistentnost
 • Tolerantnost
 • Izbegavanje zaraze
 • Premunitet
 • Predispozicija
 • Promena otpornosti tokom ontogeneze biljaka
 • Nasleñivanje otpomosti
 • Ocenjivanje intenziteta napada i štetnosti bolesti
 • Označavanje reakcije biljaka prema bolestima
 • Mehanizam otpornosti biljaka prema parazitima
 • Faktori pasivne otpomosti
 • Spoljnji omotač biljaka i otpomost
 • Uloga prirodnih otvora na biljci u otpornosti
 • Fizički faktori otpornosti širenju parazita u tkivima
 • Morfološki faktori
 • Funkcionalni faktori
 • Fiziološki faktori
 • Hemijski faktori
 • Uticaj materija koje difunduju iz biljake na otpornost

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Fitomedicina

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese