Odlomak

Prema Zakoniku o krivičnom postupku, oštećenim se smatra lice čije je kakvo lično ili imovinsko pravo povređeno ili ugroženo krivičnim delom. Takođe, oštećeni sa predlogom je lice koje je oštećeno krivičnim delom za koje se po Krivičnom zakoniku goni po službenoj dužnosti, ali samo po predlogu oštećenog tim krivičnim delom i koji je takav predlog podneo. U svojstvu oštećenog može da se pojavi kako fizičko tako i pravno lice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Krivično procesno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari