Odlomak

Patologija (patološka anatomija) je nauka koja se bavi proučavanjem bolesti, odnosno promjenama na stanicama, tkivima i organima nastalim za vrijeme bolesti. Patofiziologija(patološka fiziologija) je znanost koja proučava uzroke (etiologija),mehanizme nastanka (patogeneza), tijek i posljedice patoloških promjena u bolesnom organizmu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Patologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Medicina
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese