Odlomak

PRITVOR KAO MJERA OBEZBJEĐENJA PRISUTNOSTI OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

Definicije pojmova
“Osumnjičeni” je osoba za koju postoje osnovi sumnje da je počinila krivično djelo;

“Pritvorenik” je lice koje pravo snažnom odlukom nije proglašeno krivično odgovomim za određeno krivično djelo, a koje se nalazi u pritvoru u Zavodu u skladu s odredbama ZKP, nakon odluke suda kojom se nalaže pritvor prije, u toku ili nakon glavnog pretresa;

“Optuženi” je osoba protiv koje je jedna ili više tačaka u optužnici potvrđena; “Sudija za prethodni postupak” je sudija koji u toku istrage postupa u slučajevima kada jeto propisano ovim zakonom”;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese