Odlomak

1. Komuniciranje: osnovna ljudska interakcija i bazični element društvene strukture
Ne postoji potpuna i sveobuhvatna definicija nekog fenomea.KOMUNICIRANJE JE SUŠTINSKI LJUDSKA INTERAKCIJA, PRIMARNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA, KOJA SE OSTVARUJE RAZMENOM INFORMACIJA/PORUKA, NEPOSREDNO ILI POSREDSTVOM MEDIJA, U PROSTORNO I VREMENSKI ODREĐENOM PSIHOSOCIJALNOM KONTEKSTU, SA ODREĐENIM TRENUTNIM EFEKTIMA I RELATIVNO TRAJNIM DRUŠTVENIM POSLEDICAMA.KOMUNICIRANJE SVOJSTVENO SAMO LJUDIMA (socioantropološka paradigma)
OSNOVNI ELEMENT DRUŠTVENE STRUKTURE
INTERAKCIJA: PONAŠANJE I INTERPRETACIJA
USLOVLJENA PSIHOSOCIJALNIM KONTEKSTOM, VREMENOM I PROSTOROM
UVEK IZAZIVA TRENUTNE EFEKTE I RELATIVNO TRAJNE DRUŠTVENE POSLEDICE

2. Komunikacione revolucije i razvoj društva
 Sintagma komunikaciona revolucija kolokvijalno označava neku suštinsku promenu u čovekovom, dakle društvenom komuniciranju, koja je najčešće nastupala sa pojavom/otkrićem suštinski novih medija u odnosu na prethodne tokom ljudske istorije:
1. komunikaciona revolucija: NASTAJANJE LJUDSKOG GOVORA
Govor (usmeni) i, kao primarni medij za saopštavanje sadržaja svesti, odvojio homo sapiens-a od primata, i čopor preobrazio u hordu, najstariji oblik socijeteta, a zatim i pleme.
Rodovska zajednica ostvarivala se kroz usmeno interpersonalno i komuniciranje u većim društvenim grupama.
Predistorija ljudske vrste
2. komunikaciona revolucija: OTKRIĆE PISMA (pre više od 5 milenijuma: najstarije pronađeno pismo, kojim su na glinenim pločicama od 3200. godine pre nove ere pisali Sumeri)
Bez otkrića pisma ne bi mogla nastati privatna svojina, pa time ni prvo klasno društvo u istoriji – robovlasničko društvo.
Pismo je začeto na prelazu između rodovske zajednice i robovlasničkog društva, paralelno sa pojavom privatne svojine i izgradnjom prvih većih naselja, u nameri da se obeleži ono što je privatno i ne pripada zajednici. ”To jeprvo značenje glinenih pločica najranije nađenih u Mesopotamiji, u Erehu i DŽamat Nasru… LJudi su morali voditi rovaš i na njemu zarezivati stoku i ovcu, posude s maslacem i mjerice žita; slika ovce ili kravlja glava, klas žita ili riba iza koje bi stajale utisnuta jedna kružnica ili više njih, i eto vam tačnog obavještenja koje trebate – toliko ovaca, stoke, toliko žita”.
Trgovina robovima i poljoprivednim proizvodima
REKONSTRUISANJE PROŠLOSTI
 Manuskript, knjiga (pre)pis(iv)ana rukom,na pergamentu i papiru, osnova je klasnih društvenih odnosa u feudalizmu.
 Knjige su pisane su i prepisivane za društvenu elitu, koja je u manuskriptu čuvala tajnu svoje društvene moći.
 Vekovima su knjige bile privilegija svetovnih vladara i crkvenih prvosveštenika, plemstva, kao i tankog sloja inteligencije među malobrojnim profesorima i studentima, takođe malobrojnih teoloških škola i univerziteta srednjeg veka.
 Rukopisna knjiga bila je medij interpersonalnog i grupnog komuniciranja pa, prema tome, više sredstvo za čuvanje znanja, misli i ideja, nego za njihovo saopštavanje i komuniciranje.
Eko: ’Ime ruže’
3. komunikaciona revolucija: OTKRIĆE ŠTAMPE (Johan Gutenberg, sredina 15. veka)
 Otkriće štampe polovinom 15. veka predstavlja jedan od istorijskih uslova za nastanak i razvoj kapitalizma:
– reformacija
– prosvetiteteljstvo u nauci i filozofiji
– formiranje javne sfere (literarna i građanska javnost)
– nastajanje savremene škola
– nacionalna samosvest i konstituisanje modernih nacija
– parlamentarna demokratija
– brži protok kapitala (roba, usluge, novac)
4. komunikaciona revolucija: OTKRIĆE ELEKTRONSKIH MEDIJA (početak 20. vek)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari