Odlomak

Programabilni logički kontroler (PLC – Programmable Logic Controller) je mikrokontrolerski sistem u kome su hardver i softver specifično prilagođeni industrijskom okruženju. Prvi RLS je razvijen 1968. godine, kao kompjuterizovani surogat elektromehaničkim upravljačkim sistemima. RLS može da zameni veliki broj relea, kontaktora, tajmera i drugih komponenti.

Prednosti sistema upravljanja sa RLS-om u odnosu na klasične sisteme upravljanja su:
1. Potreban je manji broj provodnika, manje fizičkog prostora, manji broj rezervnih delova;
2. Postoji softverska podrška za programiranje kompleksnih upravljačkih funkcija;
3. Dijagnostičke funkcije RLS-a i softvera omogućavaju brzo i efikasno otkrivanje grešaka;
4. Jednostavno programiranje i održavanje programa, kao i mogućnost jednostavne i brze izmene sekvenci upravljanja (reprogramiranje) bez zaustvljanja procesa, i bez potrebe za izmenama u ožičenju (osim u slučaju dodavanja novog ulaznog i/ili izlaznog uređaja);
5. Modularna organizacija RLC-a omogućava jednostavno održavanje;
6. Jeftiniji su, naročito u slučaju složenih upravljačkih funkcija;
7. Pouzdaniji su u radu.

U upravljačkim sistemima sa RLS-om osnovna načela projektovanja su ostala ista kao u konvencionalnim sistemima upravljanja.

RLS ima odgovarajuću programsku podršku, spregu sa ulazno/izlznim uređajima, komunikaciju sa udaljenim računarom ili kontrolerom, operatorskim panelom i/ili drugim pokazivačkim uređajem, i prvenstveno obezbeđuje funkciju logičkog i sekvencijalnog automata u otvorenoj ili zatvorenoj sprezi. On reaguje na trenutne vrednosti stanja procesa i realizuje unapred definisano programsko – logičko upravljanje. U RLS su ugrađene i jednostavnije matematičke operacije, koje omogućavaju raelizaciju složenih funkcija programskog upravljanja. Zbog potrebe obrade analognih signala, razvijene su i numeričke funkcije koje obezbeđuju realizacju složenih zakona upravljanja (RI, RD, RID).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 48 stranica
  • PLC upravljanje -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - ETF Elektrotehnički fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari