Odlomak

Trendovi su takvi oblici regresije u kojima se kao nezavisna varijabla uzima vreme, a avisna može biti bilo koja druga odabrana varijabla. U pitanju su, dakle, proste regresije u kojima egzistiraju dvije varijable, a vrijeme se redovno uzima kao nezavisna.Značaj trenda, odnosno, ovaj rad ima zadatak da pokaže logiku trendova, njihovu primenu i metode utvrđivanja.Da bi što potpunije objasnila važnost trendova u statističkim istraživanjima, koristilasam podatke sa interneta, razne knjige i skripte. Predstavila sam kratak pojam i značaj trenda, metod utvrđivanja, vrste trenda testandardnu grešku, kao sastavni dio trenda

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari