Odlomak

Termini „svest“, „svesnost“, „nesvesnost“ i „budnost“ imaju veliki broj značenja, pa je ponekad nemoguće da se izbegne dvosmislenost pri njihovoj upotrebi. U lekarskoj praksi najosnovnije i najpraktičnije značenje pojma „svesti“ je trenutno stanje svesnosti, sebe i svoje okoline i odgovor na spoljne stimuluse i unutrašnje potrebe. Za svest, odnosno svesnost sebe i svoje okoline, neophodna su dva osnovna faktora: budnost i mentalni sadržaj svesti. Tri bazična stanja svesti kod zdrave osobe su budno stanje, REM spavanje i sporotalasno spavanje. Poremećaj svesti je najširiji pojam koji obuhvata sve kvalitativne i kvantitativne promene stanja svesti. Sa medicinskog stanovišta, gubitak normalnog stanja budnosti je najvažniji i najdramatčiniji aspekt poremećaja stanja svesti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Neurologija Prof. dr Nenad Živković
  • Školska godina: Prof. dr Nenad Živković
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Medicinski fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari