Odlomak

Porez predstavlja instrument kojima država prikuplja sredstva, odnosno povećava javne prihode u cilju finansiranja budućih javnih rashoda. Osnovna podjela poreza jeste na neposredne (direktne) i posredne (indirektne). Porez na dobit spada u grupu direktnih ili neposrednih poreza, gdje se porezni obveznik direktno oporezuje.
U Bosni i Hercegovini su na snazi tri zakona o porezu na dobit. To su: Zakon o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o porezu na dobit Republike Srpske i Zakon o porezu na dobit Brčko Distrikta.
Stopa poreza na dobit u Bosni i Hercegovini je 10% bez obzira na entitetske podjele, ali je poreska osnovica različita, tako da nemamo harmonizaciju sistema oporezivanja dobiti na državnom nivou. Poreske olakšice predstavljaju jedan oblik stimulansa koji određenim kategorijama poreskih obveznika daju mogućnost za neplaćanje poreza, ili umanjenja poreza. Ono što je važno znati jeste da poreske olakšice umanjuju poresku osnovicu (vrijednost na koji se iznos poreza računa), a ne poresku obavezu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Poreska politika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari