studenti
Mesto za uspešne studente

Posebne dokazne radnje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

POSEBNE RADNJE DOKAZIVANJA => mogu da se odrede prema licu za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo neko kd u vezi kojeg mogu da se primene posebne dokazne radnje, ako na drugi način ne mogu da se prikupe dokazi za krivično gonjenje ili bi to bilo dosta otežano.
 Izuzetno, mogu da se primene i prema licu za koje postoje osnovi sumnje da priprema neko kd u vezi kojeg mogu da se primene posebne dokazne radnje, ako kd na drugi način ne bi moglo da se otkrije, spreči, dokaže ili bi to izazvalo veliku opasnost ili nesrazmerne teškoće.
 Prilikom odlučivanja o primeni i trajanju ovih radnji, organ postupka posebno razmatra da li mogu da se postignu isti rezultati kada se manje ograničavaju prava građana.

 Mogu da se primene na sledeća kd:
1. Za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti;
2. Za niz taksativno nabrojanih, odn. tačno nabrojanih kd (imaju prilično heterogen karakter): teško ubistvo; otmica; pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju; pranje novca; primanje i davanje mita; trgovina uticajem; neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga; nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala; zloupotreba položaja odgovornog lica; ugrožavanje nezavisnosti; ugrožavanje teritorijalne celine; napad na ustavno uređenje; odavanje državne tajne; diverzija; sabotaža; špijunaža; uzimanje talaca; računarska prevara; oštećenje računarskih podataka i programa…
 One mogu da se primene i za kd: sprečavanja i ometanja dokazivanja, ako je to kd u odgovarajućoj funkcijalnoj vezi sa nekim od posebnih kd.
 Prikriveni islednik može da se angažuje samo za kd org. kriminala ili u vezi kd protiv čovečnosti i drugih dobara koja su zaštićena krivičnim pravom.

 Postupanje sa prikupljenim materijalom => sudija za prethodni postupak donosi rešenje o uništenju pribavljenog materijala ako su alternativno ispunjeni sledeći uslovi:
1) Ako javni tužilac ne pokrene krivični postupak u roku od 6 meseci od dana kada se upoznao sa ovim materijalom;
2) Ako javni tužilac izjavi da neće da ga koristi u postupku;
3) Ako javni tužilac izjavi da protiv osumnjičenog neće da zahteva vođenje postupka.
 O donošenju ovog rešenja može da obavesti lice prema kome je sprovedena posebna dokazna radnja ako su kumulativno ispunjena 2 uslova:
1) ako u toku sprovođenja radnje utvrdi istovetnost lica o kojem se radi;
2) ako to ne ugrožava vođenje krivičnog postupka.
 Materijal se uništava pod nadzorom sudije za prethodni postupak i o tome se sastavlja zapisnik (ovaj sudija bira način za uništenje).
 Ovaj materijal može da ima dokazni značaj i na njemu može da se zasniva sudska odluka o predmetu krivičnog postupka.
 To je nemoguće ako su posebne dokazne radnje preduzete suprotno: odredbama ZKP-a ili naredbi organa postupka.
 Slučajni nalaz – ako je preduzimanjem ovih radnji prikupljen materijal o kd ili izvršiocu koji nije bio obuhvaćen odlukom o određivanju posebnih dokaznih radnji, on može da se koristi u postupku samo ako se odnosi na kd u vezi kojeg mogu da se primene posebne dokazne radnje.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.