Odlomak

1.Pojam i karakteristike prava EU: parola EU je „ujedinjeni u različitosti“
Pravo EU je specifična grana prava, koja obuhvata: pravna pravila opšteg karaktera stvorenih u EU, specijalna pravila, koja su vezana za svaku državu pojedinačno i posebnapravila, koja su nastala funkcionisanjem organa EU i koja su usmerena na različite adresate u okviru država članica.
EU je međudržavna organizacija, koja je vremenom prerasla u organizaciju, koja je na prelazu između države i međunarodne organizacije. EU se razlikuje od međudržavnih organizacija, po tome što može samostalno da sprovodi pravna pravila i da primenjuje sankcije.
Odnos prava EU i unutrašnjeg prava država članica: pravo EU nije autonomno od unutrašnjeg prava država članica, jer organi država članica moraju da odobre svaku promenu osnivačkog ugovora, oni učestvuju u radu organa EU itd. Odnos prava EU i međunarodnog prava: U slučaju njihovog sukoba, primenjuje se međunarodno pravo, jer postoje vrhovne norme međunarodnog prava, koje ne trpe nikakva odstupanja.
Osnovne slobode EU su: sloboda kretanja lica i slobodan promet usluga, kapitala i robe. Jedna od karakteristika evropskog prava je nadnacionalnost ili supranacionalnost – direktna primena odluka, koje usvajaju organi EU. Ovo se odnosi samo na I stub EU. Kada se radi o II i III stubu EU, pravo EU ima karakter međudržavnog prava, jer je potrebna saglasnost država članica i ne može se direktno primeniti na njih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Pravo EU -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Visoka hotelijerska škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari