Odlomak

Berlinska kriza izazvana sovjetskom blokadom dovela je Evropu na samu
granicu oružanog sukoba I uvela je u period hladnog rata. Međutim, to nije bilo
tako neočekivano, naročito zato što je Sovjetski savez uspostavio dominaciju nad
istočnom I centralnom Evropom.
Očekivajući sukobe, Francuska, Velika Britanija, Holandija, Beligija I
Luksemburg su neposredno pred izbijanja Berlinske krize, 1948. Potpisale
Ugovor o ekonomskoj, socijalnoj I kulturnoj saradnji I kolektivnoj samoodbrani.
Naročito je bitan deo o kolektivnoj samoodbrani u slučaju agresije od neke treće
države.
Događaji koji su potom usledili, doveli su do pojačane uloge SAD u Evropi, tako
da su SAD I Kanada sa državama potpisnicama Briselskog ugovora, 1949. U
Vašingtonu potpisale Ugovor o Severnoatlanskom savezu (NATO). To je
podrazumevalo zajedničku odbranu, gde bi se napad na jednu državu smatrao
napadom na sve, svaka država je imala pravo da preduzme mere koje smatra da
su neophodne.
Nastavak hladnog rata je naveo Saveznu Republiku Nemačku da se naoruža.
1950. godine Francuska je inicirala združivanje oružanih snaga I modifikaciju
briselskog ugovora, kako bi mogla da kontroliše Nemačke oružane snage.
Konačno, 1954. došlo je do modifikacije I osnovana je Zapadnoevropska unija,
čiji su sastav činile države potpisnice briselskog ugovora I Nemačka I Italija, I to
je omogućilo Nemačkoj da uđe u NATO 1955. godine.
Zapadnoevropska unija je imala svoje stalne organe: Savet, Generalnog sekretara
I Skupštinu.
Savet su činili ministri spoljnih poslova ili odbrane država članica. Generalni
sekretar je predsedavao Savetom. Skupštinu su činili delegati zemalja članica.
Kao kolektivni član NATO-a, Zapadnoevropska unija je samo formalno
postojala bez nekog većeg značaja, sve do Prvog zalivskog rata 1991. I kasnije u
akcijama očuvanja mira I bezbednosti na području SFRJ.
Osnivanjem Evropske unije 1992., EU I Zapadnoevropska unija su započele
integraciju, što je konačno završeno 1997. potpisivanjem Amsterdamskog
ugovora.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Pravo Evropske unije -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Beograd  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese