Odlomak

Ekonomika i organizacija preduzeća je naučna disciplina koja izučava organizaciju preduzeća, celinu procesa poslovanja, principe poslovanja čijom primenom se ostvaruju ciljevi poslovanja i ciljeve poslovanja preduzeća. Prema Jakovčević „Ekonomika preduzeća je naučna disciplina koja izučava ekonomiju preduzeća. Predstavlja sistem znanja i shvatanja koja se odnose na ekonomske procese i stanja, kao i ekonomske odnose koji proizilaze iz ukupnih ekonomskih interesa – ciljeva poslovanja i razvoja preduzeća.U tom kontekstu, suština ekonomike preduzeća su kvalitativna i kvantitivna analiza svih ekonomski relevantnih fenomena u ekonomskoj sferi preduzeća radi efikasnog organizovanja i upravljanja ekonomijom preduzeća. Cilj ekonomike preduzeća je permanentno iznalaženje rešenja za probleme koji proizilaze iz ograničenosti resursa za realizaciju odabranih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Ekonomika preduzeca -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese