Odlomak

1. Pojam, predmet i zadatak prekršajnog prava
Pojam prekršajnog prava se određuje kao skup pravnih propisa kojima se propisuje:
1) koje se ponašanje, tj. postupak smatra prekršajem,
2) način utvrđivanja ispunjenosti opštih uslova kada je u pitanju određenje odgovornosti za prekršaje,
3) postojanje neophodnih uslova za izricanje prekršajnih sankcija,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese